Deti napredujú a sú kreatívnejšie vďaka interaktívnym hráčkám. Ešte ich nemáte?

Interaktívne hračky majú neoceniteľný prínos pre detský svet z viacerých hľadísk. Nielenže poskytujú zábavu, ale hlavne stimulujú deti k aktívnemu učeniu a rozvoju zručností. Ich pestrosť a rôznorodosť podporuje tvorivosť, čo deti motivuje k objavovaniu nových spôsobov hry. Navyše, keď sa deti podelia o túto zábavu s ostatnými, posilňujú svoje sociálne zručnosti a učia sa spolupracovať. Vďaka interaktívnym hračkám sa detský svet stáva ešte o niečo bohatším a stimulujúcim prostredím pre rast a rozvoj.


"V dnešnej dobe, kedy sa technologické inovácie stávajú neoddeliteľnou súčasťou nášho života, je načase využiť ich potenciál na podporu vzdelávania a rozvoja detí. Interaktívne hračky sa stali jedným z najúčinnejších nástrojov, ktoré kombinujú zábavu a úžitkovosť so vzdelávaním , pričom podporujú celkový rozvoj detí vo všetkých oblastiach."

Ak k tomu pridáte fyzickú aktivitu, ľudskú interakciu a vymyslíte deťom kreatívne hry, tak naplníte parametre pre celkový rozvoj dieťaťa. Rodičia aj učitelia by mali nájsť rovnováhu medzi tradičnými formami zábavy a modernými interaktívnymi hrami. 


Podelíme sa s vami o niekoľko tipov, ako na to a kde si viete pomôcť aj sami.Inovácie v učení

Interaktívne hračky predstavujú revolúciu v oblasti vzdelávania, kde kognitívny rozvoj zohráva kľúčovú úlohu. Tieto hračky sú navrhnuté tak, aby deti prostredníctvom hry získavali nové poznatky a rozvíjali svoje zručnosti v matematike, čítaní, ako aj v kreatívnom myslení a riešení problémov. Vytváranie umeleckých diel z prírodných materiálov, ako sú listy, kvety, šišky, kamene a vetvy, ponúka deťom neobyčajnú príležitosť na rozvoj ich kreativity a vizuálneho vnímania. Táto interaktívna metóda ich zároveň učí, ako svoje myšlienky a diela efektívne prezentovať a komunikovať, čím sa posilňuje ich celková kompetencia a sebaistota.

 

interaktivne-deky-na-doma

 

 
Pohyb a motorický rozvoj

Interaktívne hračky majú významný vplyv aj na motorický rozvoj detí. Ich rôznorodosť a interaktivita podporuje jemnú a hrubú motoriku, ako aj koordináciu pohybov. Deti sa pri manipulácii s hračkami učia kontrolovať svoje pohyby a zdokonaľujú svoje zručnosti. Súčasti, ako sú tlačidlá, páčky alebo ovládače, poskytujú príležitosť pre precízne pohyby prstov a rúk, čo je dôležité pre písanie, kreslenie a iné jemné činnosti. Okrem toho, interaktívne hračky často zahŕňajú aj pohyby celého tela, čo podporuje rozvoj hrubej motoriky a posilňuje svalstvo. Interaktívne hračky sú skvelým prostriedkom na podporu celkového motorického rozvoja detí v ich ranej vekovej fáze.

Hľadanie pokladu v hracích boxoch naplnených pieskom, fazuľkou, alebo ryžou, môže byť pre dieťa výbornou tréningovou aktivitou pre rozvoj jemnej motoriky. Deti sa na chvíľu stanú malými bádateľmi alebo archeológmi, prípadne si vytvoria prehistorického živočícha z domácej plastelíny.

interaktivne-hry-pre-skupinu-deti

 

 

Sociálna interakcia cez príbehy

 Niektoré interaktívne hračky podporujú sociálnu interakciu medzi deťmi, čo je kľúčové pre ich sociálny a emocionálny rozvoj. Hračky, ktoré podporujú spoluprácu a komunikáciu, pomáhajú deťom rozvíjať dôležité sociálne zručnosti. 

Na rozvoj sociálnej interakcie môže poslúžiť „Kruh príbehov“. Sedíte v kruhu s deťmi a požiadate prvú osobu, aby začala malý príbeh. Každý účastník postupne pridáva do príbehu jednu vetu, pričom si zapisujte, ako sa príbeh vyvíja.  Podporujte deti v tom, aby sa príbeh mohol rozvíjať aj zábavnými smermi. Použite prípadne otázkové kartičky na rodinné témy. Tieto hry podporujú schopnosť spolupráce, kreativitu a vzájomnú komunikáciu.

 


interaktivne-hry-hracia-dekainteraktivne-hry-pre-dvochBezpečné digitálne prostredie

 S technologickým pokrokom sa interaktívne hračky stávajú ešte zaujímavejšími a efektívnejšími nástrojmi na vzdelávanie detí. Moderné hračky využívajúce umelú inteligenciu alebo rozšírenú realitu, ponúkajú deťom jedinečné a zábavné vzdelávacie skúsenosti. 

Preskúmajte uzavretý a bezpečný ekosystém vďaka príbehovým, interaktívnym dekám (AbrFabr). Nechajte deti hľadať hrdinov v 3D svete a objavovať rozprávkový svet. Nech sa deti učia nové cudzie slovíčka a nech si tieto slovíčka zopakujú spolu s hrdinom na deke. Súčasťou deky je aj audio rozprávka nahratá umelcami, a to aj v cudzích jazykoch. Deka je zároveň úžitkovým predmetom a dobre poslúži aj na postavanie sopečnej hory alebo tmavej jaskyne.Základom je rovnováha a vyvážený prístup

 Rovnováha medzi tradičnými formami hrania a modernými interaktívnymi hračkami je kľúčom k celkovému rozvoju detí. Sledujte ako Vaše deti interagujú s hračkami a zároveň zabezpečte, aby boli súčasťou vyváženého vzdelávacieho prostredia.  Podporujte detskú zvedavosť, počúvajte deti a nezabudnite, že interaktívne hry sú vašou súčasťou. Ukazujte deťom technologický svet, ktorý je navrhnutý skôr ako uzavretý a bezpečný ekosystém, aby dieťa neunikalo do nekontrolovateľného sledovania YouTube / TikTok … kanálov.
Pre inšpiráciu navštevujte technologické, vedecké centrá, kde si užijete s deťmi aj veľa zábavy. Nájdete ich na Slovensku (Energoland, Aurelium), v Česku (IQLANDIA, VIDA) alebo v okolitých krajinách! 

 

Interaktívne hračky otvárajú nové možnosti vo vzdelávaní detí a posúvajú ich na novú úroveň zábavy a učenia. Sú nielen zábavnými spoločníkmi, ale aj dôležitými nástrojmi na podporu rozvoja detí vo všetkých jeho aspektoch. Interaktívne hračky a úžitkové predmety podporujú vzdelávanie a napomáhajú deťom objavovať v sebe silné stránky.